Rechtsgebieden:

Advocatenkantoor Wensing telt één advocaat, te weten de heer mr. Stephan A. Wensing, die gespecialiseerd is in allerhande juridische kwesties betreffende hippische en veterinaire zaken. Daarnaast kan er door de cliënten een beroep gedaan worden op jarenlange kennis en ervaring op het gebied van:    

  • verbintenissen- en overeenkomstenrecht;
  • aansprakelijkheidsrecht;
  • rechtspersonenrecht,
  • strafzaken en
  • arbeidsrecht

Mr. Wensing voldoet aan de aanvullende eisen die door de Raad van Rechtsbijstand aan strafpleiters worden gesteld.

                

Advocaten:

Mr. Stephan A. Wensing heeft zich gespecialiseerd in hippische kwesties betreffende

  • kooprecht;
  • bestuursrechtelijke zaken en strafrecht;
  • aansprakelijkheidsrecht, en
  • ondernemersrechtelijke aangelegenheden

Mr. Wensing is zelf fervent paardenliefhebber en actief in de dressuursport als trainer (van zijn dochter) en jurylid. Deze combinatie is uniek. Bovendien is gebleken dat mr. Wensing in een behoefte voorziet. Het aantal door mr. Wensing behandelde zaken is al bijna niet meer bij te houden. En voor de cliënt is het bijzonder prettig om zich te verstaan met een advocaat die het ‘paardenjargon’ ook verstaat. En deze kennis van zaken komt bij de behandeling van een hippische kwestie zeer goed van pas. Mr. Wensing is veelvuldig in het nieuws verschenen met spraakmakende zaken en heeft in TV programma’s opgetreden, waaronder ‘Kassa’, ‘NOVA’, 'Brandpunt' en ‘Editie NL’. Daarnaast is mr. Wensing mede verantwoordelijk voor het boek: Pleidooi voor het paard. Dit boek is uitgegeven door Reed Business te Doetinchem.

Tevens geeft mr. Wensing les aan studenten (HBO) en juristen en advocaten (post academisch onderwijs) in het (consumenten) kooprecht, waarbij het onderwerp ‘paarden’ centraal staat. Mr. Wensing is tevens strafpleiter en voldoet aan de aanvullende deskundigheidseisen die de Raad voor Rechtsbijstand aan strafrechtadvocaten stelt.

Mr. Maaike J.A. Weda heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft zij negen maanden in Keulen (Duitsland) gestudeerd aan de Universität zu Köln, alwaar zij Internationaal en Duits Belastingrechtvakken heeft gevolgd. Bij terugkomst uit Duitsland heeft zij aanvullende vakken Nederlands recht gehaald en haar scriptie afgerond. In 1996 is mr. Weda afgestudeerd in fiscaal recht met aanvulling vakken benodigd voor de advocatuur. Tot en met 2003 is zij werkzaam geweest als belastingadviseur bij een tweetal middelgrote belastingadvieskantoren in Amsterdam en heeft zij ruime ervaring opgedaan met het fiscaal adviseren van voornamelijk (internationaal opererende) ondernemingen en vennootschappen.

Sinds 2003 is mr. Weda als zelfstandig advocaat werkzaam en heeft zich net als mr. Wensing toegelegd op het voeren van vele procedures betreffende de aan- en verkoop van paarden alsmede aanverwante onderwerpen zoals stallingsovereenkomsten en aansprakelijkheidszaken. Vele (internationale) consumentkopers als ook professionele paardenhandelaren werden en worden inmiddels door haar bijgestaan. Uiteraard maakt het voeren van procedures een groot deel uit van haar dagelijkse praktijk.