02-10-18 - Cliënt wint rechtszaak.

Plaatsing: 02-10-2018
Nieuws >> Nieuws

In 2017 heeft de wederpartij van de cliënt van mr. Wensing een paard gekocht. Op verzoek van de wederpartij is 1,5 maand na de levering de röntgenopnamen van het paard doorgestuurd naar haar verzekeraar. Een week later berichtte de verzekeraar dat er geen volledige dekking verleend kon worden vanwege artrose. In december 2017 heeft de wederpartij het paard laten onderzoeken op de Universiteitskliniek. Aldaar is artrose vastgesteld. De wederpartij heeft eerst in december 2017 de cliënt van mr. Wensing medegedeeld dat het paard behept zou zijn met artrose en dat vond de rechter veel te laat. Het gevolg daarvan is dat de wederpartij geen beroep meer toekomt op de door haar gestelde non-conformiteit. De vraag of het paard reeds ten tijde van de aankoop leed aan artrose blijft hierdoor onbeantwoord. De vorderingen van de wederpartij worden afgewezen en zij wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

Terug