04-04-18 - Gerechtshof wijst vordering wederpartij af

Plaatsing: 04-04-2018
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van de paardenadvocaat raakte verwikkeld in een geschil met een Poolse dressuurruiter over onder meer de afwikkeling van verkoopopbrengsten. De wederpartij werd in de procedure veroordeeld tot betaling van een geldsom aan de cliënte. De vordering van de wederpartij die was gebasseerd op vermeende onrechtmatige publicaties werd afgewezen. De wederpartij stelde hoger beroep in. Aldaar heeft het Gerechtshof verschillende beslissingen genomen omtrent de vorderingen van de cliënte van mr. Wensing en wees de vordering van de wederpartij reeds af. Het Gerechtshof oordeelde als volgt:

Het zwaarste verwijt dat de wederpartij maakt is dat de cliënte een lastercampagne tegen hem is begonnen met de in de feiten genoemde publicaties op diverse websites en in de media en contacten met de Poolse Hippische Federatie. De rechtbank heeft dat verwijt in rechtsoverweging 5.16.4. van het bestreden vonnis verworpen. Het hof leest in de grieven en in de daarop gegeven toelichting in essentie geen andere relevante stellingen of verweren dan die reeds in eerste aanleg waren aangevoerd en door de rechtbank gemotiveerd zijn verworpen. Het hof onderschrijft hetgeen de rechtbank ter motivering van haar beslissing heeft overwogen en neemt die motivering over. Ter toelichting voegt het hof daar nog aan toe dat de wederpartij in hoger beroep naast eerdergenoemde publicaties nog heeft gewezen op de medewerking van de cliënte en haar advocaat aan een uitzending van KRO Brandpunt van 11 mei 2014 (onder de titel ‘Duistere praktijken in de paardenwereld’), waarbij op de website van de KRO is geplaatst ‘amazone [de cliënte] , die is opgelicht door een Poolse compagnon’. Ook daarbij ontbreekt het echter aan een - noodzakelijke - toelichting waarom sprake is van onrechtmatig handelen van de cliënte. Een directe verwijzing naar de wederpartij is in de door hem genoemde tekst niet zichtbaar, wat er in de uitzending is gezegd en door wie heeft hij niet genoemd. Of de cliënte verantwoordelijk is voor de inhoud van de uitzending en de plaatsing van de door de wederpartij gewraakte tekst op de website, heeft de wederpartij ook niet gesteld.

 

Terug