07-08-18 - Cliënt hoeft paard niet terug te nemen.

Plaatsing: 07-08-2018
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van mr. Wensing verkocht een dressuurpaard. Volgens de koper had zijn vrouw geen klik met het paard en de cliënte werd gevraagd om het paard om te ruilen voor een ander paard. De cliënte bood paarden aan, maar uiteindelijk besloot de koper om het eerder gekochte paard weer terug te nemen. Vervolgens heeft de koper de koopovereenkomst ontbonden en gevorderd dat de cliënte een ander paard zou leveren dan wel de koopsom terug te betalen. De cliënte weigerde dit en een rechtszaak volgde. De wederpartij werd in het ongelijk gesteld en stelde hoger beroep in. Ook bij het Gerechtshof haalde de wederpartij bakzeil. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de wederpartij zijn vordering niet heeft gebaseerd op nakoming van de koopovereenkomst, maar op nakoming van de later gesloten ruilovereenkomst. Echter uit de tekst van deze overeenkomst kan niet worden afgeleid dat de cliënte het paard zonder meer zou terugnemen. Niet is gebleken dat na het ophalen van het paard door de wederpartij opnieuw nadere afspraken zijn gemaakt over ruilen of terugnemen. De koop is dan ook niet ongedaan gemaakt en geenszins blijkt dat de cliënte haar verplichtingen niet is nagekomen.

Terug