14-01-19 - Cliënte wint rechtszaak (verkoper moet koopsom en kosten terug betalen)

Plaatsing: 14-01-2019
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van mr. Wensing had een dressuurpaard gekocht. Dit paard bleek volstrekt ongeschikt, omdat al snel na de levering problemen aan de pees verschenen. De zaak werd voorgelegd aan de rechtbank en die benoemde een deskundige. Volgens de wederpartij zou de deskundige onjuiste conclusies hebben getrokken. De rechtbank heeft echter de bevindingen van de deskundige overgenomen en ziet geen enkele aanleiding om de bezwaren van de wederpartij te honoreren. Ook ziet de rechtbank niets in een vervolgonderzoek. Volgens de cliënte is de uitkomst van het deskundigenbericht volstrekt helder. Het paard was ten tijde van de levering reeds behept met een afwijking aan de schenkels van de tussenpees van het linker achterbeen; het paard is dan ook ongezond en er is sprake van een verhoogd risico op kreupelheid. Volgens de wederpartij zegt een verhoogd risico op kreupelheid niets over de geschiktheid. De rechter gaat in dit standpunt niet mee. Immers het bestaan van een verhoogd risico in relatie tot de verborgen blessure maakt niet dat het paard kan worden aangemerkt als een gezond paard. Ookj vindt de rechter het niet relevant of de wederpartij wist dat het paard behept was met een verborgen gebrek. De verkoper moet naast de koopsom ook de kosten van stalling en verzorging betalen. Ook wordt de wederpartij veroordeeld in de kosten van de procedure. 

Terug