15-06-18 - Cliënten winnen rechtszaak

Plaatsing: 15-06-2018
Nieuws >> Nieuws

De cliënten van mr. Wensing exploiteren een dressuurstal. De stiefvader van de cliënte van mr. Wensing was in het bezit van een dressuurpaard. Dit paard stond op enig moment gestald bij de cliënten. De wederpartij verrichte op vrijwillige basis bepaalde werkzaamheden, zoals het uitstappen van de paarden. Bij het berijden van het paard van de stiefvader van de cliënte viel de vrijwilligster eraf en stelt dat zij schade heeft opgelopen (hersenkneuzing). De wederpartij vordert letselschade van de eigenaar van het paard, maar ook van de dressuurstal. De rechter oordeelt dat de risicoaansprakelijkheid bij de bezitter ligt en niet bij de eigenaar van het paard. Voor de wederpartij was het duidelijk dat het paard in eigendom van de stiefvader was. De cliënte was weliswaar verantwoordelijk voor de taining, maar dit deed zij in het kader van het sportieve doel dat zij met het paard voor ogen had. Dat de cliënte beslissingen mocht nemen over de wedstrijden, maakt niet dat zij bezitter van het paard is geworden. Een houder van een paard is niet aansprakelijk voor schade. De vorderingen tegen de cliënten van mr. Wensing worden afgewezen.

Terug