17-10-17 - Cliënt wint rechtszaak

Plaatsing: 17-10-2017
Nieuws >> Nieuws

De cliënt van mr. Wensing is afkomstig uit Ierland en heeft in 2015 een paard verkocht aan een Nederlandse amazone. De koper had het paard voorafgaande aan de koop niet laten onderzoeken. Na de koop stelde de wederpartij dat het paard behept zou zijn met afwijkingen aan het straalbeen. De cliënt stelde zich op het standpunt dat dit voor risico van de koper komt. Het komt tot een rechtszaak waarin de wederpartij ongedaanmaking van de koop vordert. De rechter oordeelt dat de koper dient te bewijzen dat de cliënt ten tijde van de koop aan de koper heeft medegedeeld dat het paard geschikt was bevonden voor de eventingsport. Vervolgens hebben partijen getuigen gehoord en heeft de rechter geoordeeld dat de wederpartij niet geslaagd is in haar bewijsopdracht. De slotsom is dan ook dat niet is komen vast te staan dat de cliënt ten tijde van de koop aan de koper heeft medegedeeld dat het paard gezond zou zijn. Ook wist de koper dat het paard een bemerking had en een eerder koper hierop is afgehaakt. Aan de koper komt dan ook geen beroep op non-conformiteit toe. De wederpartij wordt in het ongelijk gesteld en veroordeeld in de kosten van de procedure. 

Terug