18-11-18 - Cliënte wint incident

Plaatsing: 18-11-2018
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van mr. Wensing had een paard verkocht en dit paard is vervolgens door de koper teruggebracht. De wederpartij vordert koopsom en schade. Volgens de wederpartij bantwoordt het paard niet aan de overeenkomst, onder meer omdat het gevaarlijk gedrag zou vertonen. De koper is in Australië gevestigd en in de procedure vorderde de cliënte van mr. Wensing zekerheid voor de proceskosten ingeval de wederpartij in het ongelijk zal worden gesteld. Volgens de wederpartij kan hier geen sprake van zijn, omdat dit niet voortvloeit uit een verdrag en bovendien het paard zich al onder de cliënte bevindt. De rechter oordeelt dat de wederpartij wel zekerheid dient te stellen, omdat zij geen woonplaats in Nederland heeft dan wel een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten op grond waarvan geen zekerheid gesteld behoeft te worden. De wederpartij gaat er ten onrechte vanuit dat Australië is aangesloten bij bedoeld verdrag. Er is geen sprake van een uitzondering en evenmin kan de wederpartij zich beroepen op verhaalsmogelijkheden in Nederland. De wederpartij wordt door de rechter bevolen tot het stellen van zekerheid.

Terug