21-12-18 - Cliënte wint rechtszaak (vordering ontbinding afgewezen)

Plaatsing: 21-12-2018
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van mr. Wensing was met de wederpartij overeengekomen dat haar merrie door een hengst van de cliënte zou worden gedekt en dat de ontstane embryo zou worden ingebracht bij de merrie van de wederpartij. Partijen hebben ter zake een contract gesloten en na betaling is de merrie van de cliënte driemaal gespoeld. Bij de merrie van de wederpartij is geen embryo ingebracht. Volgens de wederpartij zou de cliënte toerekenbaar tekort zijn geschoten nu aan haar geen embryo is geleverd. Ook zou de cliënte onjuiste informatie hebben verstrekt. De zaak werd voorgelegd aan de rechter. De omstandigheid dat de wederpartij de voor haar rekening komende kosten niet meer kon opbrengen moet de wederpartij worden toegerekend. Het is niet de cliënte, maar juist de wederpartij die in verzuim is geraakt. Aan de wederpartij komt dan ook niet de bevoegdheid toe om de overeenkomst te ontbinden. De vorderingen van de wederpartij worden afgewezen en zij wordt in de kosten van de procedure veroordeeld.

Terug