22-02-19 - Cliënten winnen rechtszaak

Plaatsing: 22-02-2019
Nieuws >> Nieuws

De cliënten van mr. Wensing hadden beslag laten leggen op paarden. De eigenaar moest uit hoofdde van een vonnis een geldbedrag aan de cliënten betalen. Na de beslaglegging wierp een derde partij zich op en claimde de eigendomsrechten. Vervolgens werd in een kort geding procedure door de Voorzieningenrechter geoordeeld dat het beslag (en bewaring) opgeheven diende te worden. Daarna vorderde de al dan niet eigenaar van de paarden een aanzienlijke schadeclaim, hoofdzakelijk bestaande uit juridische kosten. Volgens de wederpartij was het beslag lichtzinnig gelegd, omdat de deurwaarder niet zou kunnen aantonen dat de paarden aan de schuldenaar zou toebehoren. de wederpartij vorderde alle daadwerkelijke proceskosten en samenhangende kosten zoals tijdsverlies en reiskosten alsmede schade in de vorm van stallings- en trainingskosten. Zowel de deurwaarder alsmede de cliënten van mr. Wensing hebben betwist dat het beslag onrechtmatig was en dat de wederpartij de door hem geclaimde eigendomsrechten onvoldoende kon staven en nog steeds niet. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat de deurwaarder het beslag niet had hoeven op te heffen en het executiegeschil kon afwachten. De deurwaarder kon ook geen zorgvuldigheid worden verweten. Ook is handhaving van het beslag niet onrechtmatig geweest. Voor wat betreft de gepretendeerde schade oordeelt de rechter dat iedere onderbouwing ontbreekt. Ook kunnen integrale proceskosten niet worden toegewezen en van een toewijsbare vordering is geen sprake. de wederpartij is veroordeeld in de kosten van de procedure. 

Terug