24-08-18 - Cliënt wint rechtszaak.

Plaatsing: 24-08-2018
Nieuws >> Nieuws

De cliënt van mr. Wensing verkocht aan een professionele koper een paard, te weten een merrie. De koper stelde zich op het standpunt dat het paard behept was met verborgen gebreken. Namens de verkoper werd onder meer gesteld dat partijen geen specifiek doel waren overeengekomen. Een merrie kan immers voor meerdere doeleinden gebruikt worden. In een tussenvonnis heeft de rechter de koper opgedragen te bewijzen dat het bijzonder gebruik van het paard voor de dressuursport bij de koopovereenkomst tussen partijen was voorzien. In een getuigenverhoor verklaarde de koper dat hij gezegd zou hebben het paard voor zichzelf te willen kopen als dressuurpaard. De keuringsarts kon geen verklaring afleggen over de vraag wat tussen partijen was gezegd. De omstandigheden dat het paard deelnam aan dressuurwedstrijden en als dressuurpaard is getoond, leiden naar het oordeel van de rechter niet toe dat impliciet tussen partijen is afgesproken dat het paard als dressuurpaard zou worden gebruikt. De vorderingen van de wederpartij zijn afgewezen en de wederpartij is veroordeeld in de kosten van de procedure. 

Terug