25-03-19 - Cliënten winnen rechtszaak

Plaatsing: 25-03-2019
Nieuws >> Nieuws

De cliënten van mr. Wensing verkochten een dressuurpaard. Na de koop stelde de koper dat er van alles aan het paard zou mankeren:  Het paard beantwoordt niet aan de overeenkomst omdat het niet kan worden ingezet als sportpaard, zoals door hem beoogd bij aankoop. Dit door hem beoogde gebruik was bij verkopers bekend ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Het paard is niet gezond en daardoor niet geschikt om te worden bereden. Er zijn problemen met de hals. De problemen kwamen direct na aankoop tot uiting door een slechte aanleuning van het paard. De oorzaak daarvan werd door hem eerst gezocht in de nieuwe omgeving waaraan het paard moest wennen. Later bleek van een veterinaire oorzaak. Uit het in augustus 2017 uitgevoerde onderzoek bleek dat er sprake is van artrose en een scheur in de hals. De problemen met de aanleuning hebben zich binnen zes maanden na levering geopenbaard waardoor deze bij een consumentenkoop als deze, op grond van artikel 7:18 lid 2 BW worden vermoed reeds bij de levering aanwezig te zijn geweest. Daarom moet worden uitgegaan van een non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW, die grond geeft voor ontbinding van de overeenkomst.

De cliënten van mr. Wensing konden zich niet vinden in de stellingen van de koper en wezen elke aansprakelijkheid van de hand. De koper sprak ook de keuringsarts aan. Bij de keuring zijn röntgenfoto’s gemaakt, maar de fotoset is niet volledig. Juist van het deel van de hals waarmee problemen zijn, zijn er geen foto’s. De koper was daardoor niet bekend met de afwijkingen die nu uit een nader (scintografisch) onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Een rechtszaak volgde. De dierenarts wees eveneens elke aansprakelijkheid van de hand.  Op grond van zijn bevindingen mocht de aan haar verbonden dierenarts concluderen dat sprake was van een paard zonder gebreken. Er zijn tien röntgenopnamen van de hals gemaakt, waarvan een aantal niet meer aanwezig is, mogelijk omdat deze per ongeluk niet zijn opgeslagen van het opnamescherm. Op de foto’s die destijds zijn gemaakt waren geen anatomische afwijkingen te zien.

De cliënten van mr. Wensing wezen de rechter op het feit dat er veel te veel tijd verstrek was tussen het moment van ontdekking van de vermeende klachten en het melden daarvan. Bovendien had het paard na de levering nog succesvol gepresteerd in de dressuursport. De klachten waren dan ook tevergeefs voorgesteld.

De rechter oordeelde in het voordeel van de cliënten en de dierenarts. De vorderingen worden afgewezen. Van non-conformiteit is niet gebleken gelet op de niet bestreden stelling van gedaagden dat het paard na levering met uitzonderlijk goede resultaten in de wedstijdsport is ingezet. Als toen al sprake was van aanleuningsproblemen zoals door eiser gesteld, hebben deze in ieder geval niet in de weg gestaan aan deze door eiser beoogde (succesvolle) inzet. Daarom kan in die periode geen sprake zijn geweest van de gestelde non-conformiteit. En in het andere geval is er te laat geklaagd. De vorderingen van de wederpartij worden afgewezen met veroordeling in de kosten van de procedure.

Terug