25-07-18 - Cliënten winnen rechtszaak.

Plaatsing: 25-07-2018
Nieuws >> Nieuws

De cliënten van Paardenadvocaat mr. Wensing exploiteren een dierenartsenpraktijk. Een klant van de dierenartsenpraktijk bood een paard aan vanwege veterinaire problemen. De dierenarts constateerde een gewrichtsontsteking in de knie en heeft dit met medicatie behandeld. Vervolgens heeft de praktijk aan de klant een factuur gestuurd maar die werd niet betaald. Volgens de klant zou de dierenarts zijn werk niet goed hebben gedaan. Volgens de klant zou de dierenarts fout hebben gehandeld en zou de praktijk aansprakelijk zijn voor aanzienlijke schade ten gevolge van waardevermindering van het paard. Namens de dierenartsenpraktijk werd in rechte betaling van de betwiste factuur gevorderd. De rechter oordeelde dat de wederpartij onvoldoende had gesteld over de vermeende vordering en wijst deze vordering af. De vordering van de dierenartsenpraktijk wordt toegewezen nu de wederpartij heeft verzuimd om een beroep op verrekening dan wel opschorting te doen. De wederpartij wordt tevens in de kosten van de procedure veroordeeld.

Terug