26-09-18 - Cliënte wint rechtszaak.

Plaatsing: 26-09-2018
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van mr. Wensing exploiteert een pensionstal. In 2015 is een paard van een pensionklant geblesseerd geraakt in de rijbaan. De rechter achtte de pensionhouder aansprakelijk, omdat er sprake is van een risico aansprakelijkheid. In de rijbaan lag een spijker die het paard ernstig verwond zou hebben. De eigenaar van de stal is aansprakelijk voor haar opstal. De rechter heeft vervolgens een deskundige benoemd om de schade te laten vaststellen, te weten de taxatiewaarde per september 2015 en ervan uitgaande dat het paard nog opgeleid had kunnen worden naar de klasse Z dressuur. Inmiddels had de verzekeraar aan de wederpartij al een schadebedrag uitgekeerd echter dat vond de wederpartij niet genoeg. In de procedure wierp mr. Wensing namens zijn cliënte op dat het paard behept was met een stalgebrek (weven). Dit heeft een sterk waardeverminderd effect. De wederpartij betwistte dit en en had bezwaar tegen de wijze waarop de deskundige tot een taxatie was gekomen. De rechter verwierp alle bezwaren en conformeerde zich aan de uitkomst van het deskundigenbericht. Volgens de rechter stond vast dat het paard behept was met weven gelet op de vele getuigenverklaringen. Ook was er geen reden om te twijfelen aan de deskundigheid van de taxateur. Nu de waarde van het paard op een veel lager bedrag dan de uitkering van de verzekering was getaxeerd, heeft de rechter geoordeeld dat aan de wederpartij geen vordering kan toekomen. De vorderingen van de wederpartij zijn afgewezen en zij is veroordeeld in de kosten van de procedure.

Terug