Mr. Stephan Wensing is geboren in Amsterdam en sinds 2002 advocaat en ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Mr. Stephan Wensing voldoet aan de aanvullende deskundigheidseisen die de Raad voor Rechtsbijstand aan strafpleiters stelt.

Een verdachte die in aanraking komt met justitie  heeft direct behoefte aan  juiste informatie en juridisch advies. Strafrechtadvocaat mr. Stephan Wensing geeft antwoord op alle vragen en verzorgt de noodzakelijke juridische begeleiding. In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. De strafpleiter waakt over de rechten van de verdachte. De snelheid van de procedure voor de strafrechter is afhankelijk van de complexiteit en ernst van de strafzaak.

Nadat de zaak tijdens de zitting inhoudelijk is behandeld en het onderzoek is gesloten, doet de rechter doorgaans direct of binnen 2 weken schriftelijk uitspraak.

Bij een strafrechtelijke procedure betaalt de verdachte de kosten voor een advocaat. Om voor een pro deo advocaat strafrecht in aanmerking te komen, is het van belang dat het inkomen van de verdachte binnen de wettelijk vastgestelde grenzen valt.

Een advocaat is meestal een noodzakelijk kwaad. Zeker een strafrechtadvocaat. Toch is het voor een verdachte van een strafbaar feit maar goed dat er strafpleiters zijn.

Een strafpleiter houdt in de gaten of tijdens de opsporingsfase in verband met de strafzaak alles volgens de regelgeving verloopt. De strafpleiter bereidt samen met de verdachte de rechtszitting voor en de strafpleiter mag ook aanwezig zijn tijdens het verhoor.