English: www.equinelawyers.nl

De Paardenadvocaat is al meer dan 15 jaar een begrip in de hippische wereld!

  • Heeft u een paard gekocht met een verborgen gebrek?
  • Wordt u gesommeerd om een paard terug te nemen dat u verkocht heeft?
  • Heeft u een probleem met de gemeente over uw (bouw)vergunning?
  • Is er schade veroorzaakt aan of door uw paard?
  • Wordt u verdacht van een strafbaar feit?
  • Keert uw paardenverzekeraar niet uit?

Over al deze onderwerpen kunt u bij JEE Advocaten terecht.

Bel voor inlichtingen: +31 (0)591-769044 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@paardenadvocaat.nl voor vrijblijvende informatie.

De Paardenadvocaat is de beschermde handelsnaam van JEE Advocaten B.V. die onder de kantoornaam 'JEE Advocaten'  samen met mr. Maayke Luijendijk ieder voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefent. Mr. S.A. Wensing houdt kantoor te Emmen en zijn rechtsgebieden zijn civiel- en strafrecht. Mr. Luijendijk houdt kantoor te Ede en staat bij de Orde van Advocaten ingeschreven met de rechtsgebieden civiel- en vreemdelingenrecht.

De advocaten van JEE Advocaten maken deel uit van de associatie Network of European Horse Lawyers. Dit is een associatie van advocaten die in Europa voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen.    

Ook in strafzaken weten de advocaten van JEE Advocaten de weg!

De advocaten van JEE Advocaten voldoen aan de aanvullende deskundigheidseisen die door de Raad voor Rechtsbijstand aan strafrechtadvocaten worden gesteld. Een verdachte die in aanraking komt met justitie  heeft direct behoefte aan  juiste informatie en juridisch advies. Onze strafrechtadvocaten geven antwoord op alle vragen en verzorgen de noodzakelijke juridische begeleiding. In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is. De strafpleiter waakt over de rechten van de verdachte.

De strafrechtadvocaten houden in de gaten of tijdens de opsporingsfase in verband met de strafzaak alles volgens de regelgeving verloopt. Samen met de cliënt bereiden zij de rechtszitting voor en zij mogen ook aanwezig zijn tijdens het verhoor.

Telefoon: +31 (0)591-769044.

Laatste nieuws

01-12-22 - Cliënte wint incident!

De cliënte van paardenadvocaat Stephan Wensing wint belangrijk incident in gerechtelijke procedure! Lees meer

10-11-22 - Cliënten paardenadvocaat winnen rechtszaak!

De cliënten van paardenadvocaat Stephan Wensing worden in het gelijk gesteld door de rechtbank! Lees meer

 

 

Nu verkrijgbaar: "Het geheim van de Paardenhandel"