11-06-19 - JEE Advocaten wint kort geding

Plaatsing: 11-06-2019
Nieuws >> Nieuws

JEE Advocaten wint kort geding. De cliënte van JEE Advocaten werd bijgestaan door advocaat mr. Stephan Wensing. De wederpartij vorderde nakoming van een overeenkomst op straffe van een dwangsom van 2.500,00 per dag.

De cliënte is in het bezit van onder andere een groot manegebedrijf. De wederpartij heeft voor een herfinanciering zorggedragen. Zij wilde dat de woning naast de manege met spoed werd verkocht en dat de cliënte kort gezegd een bord in de tuin zou zetten. De rechter wees alle vorderingen af omdat de wederpartij niet specifiek had aangegeven waarin het spoedeisend belang was gelegen.

Terug