14-08-22 - Na jarenlang procederen rechtszaak gewonnen!

Plaatsing: 14-12-2022
Nieuws >> Nieuws
Het begon eenvoudig. De cliënte van paardenadvocaat Stephan Wensing kocht in 2015 een dressuurpaard van een Duitse paardenhandelaar. Na de levering bleek het paard kreupel en uit een veterinair onderzoek bleek dat het paard een zenuwsnede had ondergaan om de problemen van een cyste te verzachten. De zaak leek appeltje eitje maar niets bleek minder waar. De keuringsarts verklaarde dat hij de cyste over het hoofd had gezien en het paard niet had mogen goedkeuren. De zaak werd voorgelegd aan de kantonrechter in Nijmegen en namens de cliënte werd ontbinding van de koopovereenkomst gevorderd. De zaak diende naar Duits recht te worden beslecht, omdat het paard in Duitsland was geleverd. De kantonrechter oordeelde dat naar Duits recht nog niet ontbonden kan worden zolang een vervangend paard geleverd kan worden. Dit oordeel kon niet goed gevolgd worden nu geen enkel paard identiek is. Namens de cliënte werd hoger beroep ingesteld en dit bleek niet tevergeefs. Wel ontstond een jarenlange discussie over de vraag of de gedagvaarde partij wel de verkoper zou zijn en niet de aan hem gelieerde vennootschap. Een getuigenverhoor bood hier uitkomst en dit leidde tot een voor de cliënte positief resultaat: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:1990&showbutton=true&keyword=s.a.%2Bwensing&idx=4.Terug