Paardenhouderij

De paardenhouderij in Nederland is een bedrijfstak met vele mogelijkheden. Een sector waar agrarische, sportieve en recreatieve elementen met elkaar zijn verweven en waar hobby en beroep in elkaar overgaan. Dit maakt de sector paardenhouderij tot een unieke en waardevolle sector. Zo’n 415.000 personen zijn actief betrokken bij de hippische sporten.

De totale economische waarde van de bedrijfstak, inclusief handel en dienstverlening, bedraagt circa 1 miljard euro en deze tak biedt werkgelegenheid aan 12.000 personen. De organisatie van de Nederlandse paardenhouderij is zeer complex. De paardenhouderij onderscheidt zich van de andere dierlijke sectoren vanwege de diversiteit in de aard van de bedrijven. In de sector komen bedrijven voor met een hoofdzakelijk agrarische, recreatieve, sportieve of handels aard.  

De paardenhouderij is gegroeid en groeit nog steeds. Het aantal paarden is sinds het begin van de jaren zeventig explosief gegroeid. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft in 2002 tijdens de landbouwtelling ruim 120.000 agrarisch gehouden paarden en pony’s geteld. Maar als men het aantal geregistreerde dekkingen (ruim 40.000) en de gemiddelde leeftijd van 10 jaar in acht neemt, kan men  algemeen aannemen  dat er 400.000 paarden en pony’s zijn in Nederland. Tot voor kort ontbrak er een registratiesysteem op basis waarvan een volledige telling kan plaatsvinden. Sinds januari 2004 is het verplicht om alle paarden, pony’s en ezels te chippen. De eigenaar dient binnen zeven maanden na de geboorte van een veulen in het bezit te zijn van een zogenaamd paardenpaspoort. De paardenhouderij is gegroeid en groeit nog steeds. Het aantal paarden is sinds het begin van de jaren zeventig explosief gegroeid. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft in 2002 tijdens de landbouwtelling ruim 120.000 agrarisch gehouden paarden en pony’s geteld.   

Maar als men het aantal geregistreerde dekkingen (ruim 40.000) en de gemiddelde leeftijd van 10 jaar in acht neemt, kan men  algemeen aannemen  dat er 400.000 paarden en pony’s zijn in Nederland. Tot voor kort ontbrak er een registratiesysteem op basis waarvan een volledige telling kan plaatsvinden. Sinds januari 2004 is het verplicht om alle paarden, pony’s en ezels te chippen. De eigenaar dient binnen zeven maanden na de geboorte van een veulen in het bezit te zijn van een zogenaamd paardenpaspoort.