01-12-22 - Cliënte wint incident!

Plaatsing: 14-12-2022
Nieuws >> Nieuws
De cliënte van paardenadvocaat Stephan Wensing had aan een Amerikaanse amazone een paard verkocht. Na de levering stelde de amazone dat het paard een gebrek had en moeilijk handelbaar. De cliënte betwistte dit en de zaak werd voorgelegd aan de rechtbank. Namens de cliënte werd een incident opgeworpen en hierbij gesteld dat dat kantonrechter niet bevoegd was om van de vordering van de wederpartij kennis te nemen. De zaak zou geen consumentenzaak zijn en daarom is de kantonrechter niet bevoegd. Volgens de wederpartij was de zaak wel een consumentenzaak, omdat de koper het paard voor privé doeleinden zou hebben aangeschaft en ook geen paardenbedrijf zou hebben. De kantonrechter oordeelde in het voordeel van de cliënte en verklaarde zichzelf onbevoegd. De wederpartij profileerde zich op internet wel degelijk als paardenbedrijf en de aankoop had dan ook een zakelijk karakter.Terug