08-07-19 - Cliënten winnen rechtszaak om verkocht springpaard

Plaatsing: 08-07-2019
Nieuws >> Nieuws

Cliënten winnen rechtszaak om verkocht springpaard

Rechtbank Almelo wijst vordering cliënt toe en wijst vorderingen wederpartij af!

De cliënt van Paardenadvocaat mr. Wensing is een bekende springruiter die in 2015 een paard had verkocht voor een bedrag van 120.000,00 euro. De koper betaalde een gedeelte van de koopsom ad 80.000,00 euro. Het restant bedrag ad 40.000,00 euro zou spoedig betaald worden. Deze betaling bleef echter uit. De koper vond dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordde vanwege veterinaire problemen. Ook vond de koper dat hij door de dierenarts verkeerd was ingelicht omtrent de veterinaire toestand van het paard. De koper wilde de betaalde koopsom en schade gevorderd zien. De verkoper eiste het restant van de koopsom. Ook hield de koper de dierenarts aansprakelijk voor alle schade. De zaak werd behandeld door de rechtbank Almelo en die wees de vorderingen van de koper af. Het paard had ten tijde van de koop geen dusdanige klachten dat melding gedaan had moeten worden van een negatief advies en het paard had ook geen relevante mankementen. De rechtbank volgde het oordeel van de benoemde deskundige en die constateerde aan de hand van de beschikbare röntgenopnamen een normaal beeld.

De wederpartij moet de proceskosten betalen van meer dan 20.000,00 euro, de wettelijke rente en het restant van de koopsom ad 40.000,00 euro.

Terug