10-11-22 - Cliënten paardenadvocaat winnen rechtszaak!

Plaatsing: 14-12-2022
Nieuws >> Nieuws

De cliënten van paardenadvocaat Stephan Wensing hadden jarenlang geleden met een buurvrouw afgesproken dat hun paardenbak en weiland niet gebruikt zou worden voor commerciële doeleinden. Bij verkoop zou deze afspraak moeten overgaan op de nieuwe eigenaar op straffe van een boete van 20.000,00 euro. Het pand werd verkocht aan bekende paardeninfluancers en de buurvrouw vond dat zij het terrein wel degelijk gebruikte voor commerciële doeleinden, omdat op social media filmpjes werden geplaatst waar het terrein op te zien was. De wederpartij vorderde de boete en de zaak werd voorgelegd aan de rechtbank. De rechter was het niet eens met de stellingen van de wederpartij. Weliswaar plaatsten de influancers filmpjes opgenomen vanuit hun locatie op social media, maar dit had verder geen zakelijk karakter. De vordering van de wederpartij is afgewezen: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:9713&showbutton=true&keyword=s.a.%2Bwensing&idx=2.

Terug