20-10-22 - Wederpartij verliest rechtszaak!

Plaatsing: 14-12-2022
Nieuws >> Nieuws
De cliënte van paardenadvocaat Stephan Wensing had een paard verkocht en na de levering stelde de wederpartij dat het paard diverse aandoeningen had, zoals koliekaanvallen, maagzweren en een buikvliesontsteking. Het paard heeft de klachten niet overleefd. De wederpartij dagvaarde de cliënte en stelde dat er sprake zou zijn van een consumentenkoop en daarom de gebreken aanwezig voorafgaande aan de koop. De wederpartij vorderde ontbinding / vernietiging van de koopovereenkomst en schade. De rechter wees de vorderingen van de wederpartij af. Zo zou er geen sprake zijn van een consumentenkoop, omdat de cliënte zich volgens de uittreksel van de KvK zich niet bezig zou houden met de handel in paarden en het betreffende paard ook een eigen paard was. Ook het incidenteel verkopen van paarden wijst op een hobbymatig karakter. De wederpartij heeft niet kunnen bewijzen dat de gestelde aandoeningen ten tijde van de levering aanwezig waren en daarom kan een beroep op non-conformiteit en dwaling niet slagen. De wederpartij wordt door de rechter in het ongelijk gesteld.Terug