22-04-19 - Cliënte wint rechtszaak

Plaatsing: 22-04-2019
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van mr. Wensing had twee paarden op stal, waarvan de wederpartij van een zakelijke relatie meende dat hij daar recht op had. In een zaak tussen de wederpartij en de zakelijke relatie van de cliënte vorderde de wederpartij een aantal paarden, waaronder de twee paarden die bij de cliënte gestald stonden. De wederpartij legde conservatoir beslag op de paarden en verzocht de rechtbank om een gerechtelijke bewaarder aan te wijzen. Dit verzoek werd door de Voorzieningenrechter afgewezen, omdat niet van een deugdelijke beslaglegging was gebleken en bovendien waren de paarden ook niet meer op de stal van de cliënte. De wederpartij ging tegen dit vonnis in hoger beroep, maar ook dit bood hem geen soelaas. Het conservatoir beslag tot afgifte van de paarden, was namelijk  vervallen, omdat de wederpartij in de bodemzaak tegen zijn partner in het ongelijk is gesteld. Daardoor komt het Hof niet toe aan het benoemen van een gerechtelijke bewaarder. De wederpartij is veroordeeld in de proceskosten in beide instanties.

Terug