23-04-19 - Rechtbank wijst ontbinding toe.

Plaatsing: 23-04-2019
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van mr. Wensing heeft in Ierland een kostbare springpony gekocht. Na de koop bleek de pony ongeschikt. Het had veterinaire gebreken en sprong niet over een sloot en dit euvel bleek eerder bij de pony aanwezig. De cliënte meldde de gebreken bij de verkoper en die beloofde een oplossing die echter uitbleef. Daarop vordere de cliënte bij de rechtbank ontbinding van de koopovereenkomst. De rechter wees de vordering toe en veroordeelde de wederpartij in de kosten van de procedure.

Terug