27-03-19 - Gerechtshof vernietigt vonnis

Plaatsing: 27-03-2019
Nieuws >> Nieuws

De cliënte van mr. Wensing had in een paardenzaak bijstand ingeroepen van een advocaat. Aanvankelijk werden deze kosten betaald door de rechtsbijstandverzekeraar van de cliënte, maart het budget bleek snel op te zijn gemaakt. Vervolgens diende de cliënte uit eigen zak de advocaat te betalen. nadat de cliënte van advocaat was gewisseld, stuurde de advocaat nog een aantal declaraties. De cliënte was het hier niet mee eens. Vervolgens heeft de advocaat de cliënte gedagvaard en betaling van deze declaraties gevorderd. De kantonrechter in Amsterdam wees deze vordering toe en hierop heeft de cliënte hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof. Dit is succesvol gebleken, want het Gerechtshof heeft de uitspraak vernietigd. behoudens een luttel bedrag moet de advocaat al hetgeen zij reeds heeft geïncasseerd weer terug betalen. Het Gerechtshof is van oordeel dat de advocaat veel te veel posten heeft opgevoerd, waarvan werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

Terug