5-9-23 - Vordering wederpartij afgewezen.

Plaatsing: 05-09-2023
Nieuws >> Nieuws

Tussen de cliënte van de Paardenadvocaat en de wederpartij volgde een rechtszaak. Inzet was de verklaring van de cliënte aan de deurwaarder over het paard dat ten tijde van de vermeende beslaglegging zich bij de cliënte zou bevinden. De rechter oordeelde dat het paard ten tijde van het beslag op het terrein van de cliënte aanwezig was én dat de haar verklaring  ondeugdelijk/onvolledig is. Uit haar verklaring blijkt onvoldoende dat zij zich heeft ingespannen om te achterhalen waar het paard was. Echter nu het paard niet meer bij de cliënte stond kan van haar niet gevergd worden het paard af te geven.  De vordering tot afgifte van het paard wordt daarom afgewezen. Ook de vordering tot afgifte van gelden wordt afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat de cliënte ondeugdelijk/onvolledig heeft verklaard ten aanzien van eventuele vorderingen van de geëxecuteerde op haar. De uitspraak is gepubliceerd door de rechtbank:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:8167&showbutton=true&keyword=s.a.%2Bwensing&idx=9

Terug